Tarife proiectare

Ce tarife de proiectare practicam?

Proiect cabana Pojejena - 5

- Proiectare arhitectura:

5 eur/mp/suprafata desfasurata a constructiei –faza Proiect autorizatie constructie cuprinde imagini 3D, plan situatie, planurile tuturor nivelelor+acoperis, fatade, sectiuni, detalii de executie;

- Proiectare structura rezistenta:

3 eur/mp/ suprafata desfasurata a constructiei – faza Proiect Tehnic cuprinde plan fundatii, detalii fundatii, stalpi, centuri, grinzi, plansee, cantitati beton, fierbeton, caramida;

-Proiecte complete de amenajari:

4-8eur/mp. Cuprinde relevarea spatiilor, propuneri planimetrice de mobilare, simulari 3D fotorealiste, alegere materiale finisaje, obiecte mobilier, corpuri iluminat, usi si accesorii.

- Proiectare instalatii:

1 eur/mp/suprafata desfasutata a constructiei – faza Proiect autorizatie constructie cuprinde scheme instalatii sanitare, termice, si electrice, plan goluri tehnice fundatie;

-Obtinere avize:

75 lei / aviz pentru proiectele intocmite de firma noastra 150lei/aviz pentru alte proiecte.

-Documentatie tip plan urbanistic de detaliu (PUD):

1500 -4000 eur in functie de dificultatea si amploarea proiectului.

-Documentatie tip plan urbanistic zonal ( PUZ ):

0.2 – 3eur/mp in functie de suprafata terenului, dificultatea si amploarea proiectului, pentru parcelari, introducere in intravilan, marirea indicatorilor urbanistici.

-Documentatii cadastru:

800lei/parcela cadastrata;

 

Documentatii suplimentare:

-Proiect desfiintare/demolare (PAD):

1.5 eur/mp/ suprafata desfasutata a constructiei, pentru obtinerea autorizatiei de desfintare;

-Proiect releveu:

1 eur/mp/ suprafata desfasutata a constructiei; necesare pentru consolidare, mansardare, supraetajare;

-Expertiza tehnica:

200-800 euro, functie de complexitatea si amploarea lucrãrii, obligatorii pentru consolidare, mansardare, supratajare, alipire la calcan cu subzidire;

-Studiu geotehnic:

800-1600lei necesar pentru stabilirea calitatii terenului unde urmeaza sa fie amplasata constructia si dimensionarea corecta a fundatiei;

-Scenariu de securitate la incendiu:

300-6000 lei in functie de dificultatea si amploarea proiectului obligatoriu pentru functiunile cu character public (restaurant, hoteluri, biserici, sali aglomerate).

-Proiectare instalatii faza DDE:

2 eur/mp/suprafata desfasutata a constructiei in functie de dificultatea si amploarea proiectului.Faza Detalii de executie cuprinde consultant privind optimizarea solutilor de instalatii sanitare si termice, scheme instalatii sanitare si termice, plan goluri tehnice fundatie, planurile tuturor nivelurilor cu amplasarea corpurilor se incalzire si sanitare, detalii, deviz de material.

- Dirigentie de santier:

300-1500euro pentru intocmirea cartii tehnice a imobilului si deplasare la fazele determinante in functie de dimensiunea constructiilor. 100-800 euro/lunã, pentru supraveghere pe durata executiei, functie de complexitatea si amploarea lucrarilor de executie supravegheate.

 

Custom text
Powered by Google Talk Widget