Topometrie

Executam lucrari de Cadastru/Intabulare/Vizare OCPI pentru apartamente, terenuri, case-vile, spatii comerciale.

De asemenea, va putem ajuta la intocmirea dosarelor necesare pentru realizarea lucrarii topografice.

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara .

Actele necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice:
•Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata;
•Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva
•Schita anexata actului de proprietate – daca aceasta exista
•Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – doua copii
•Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) – daca acestea exista

Custom text
Powered by Google Talk Widget