Studii geotehnice

Reprezinta documentatia geotehnica de baza necesara proiectarii oricarei constructii, fiind parte componenta a documentatiei tehnice necesara autorizarii executarii lucrarilor de construire, conform Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
Documentaţiile geotehnice pentru constructii se intocmesc cu respectarea normativului NP 074-2007, natura si continutul acestora diferentiindu-se in functie de faza de proiectare si de categoria geotehnica a lucrarii.

Scopul investigarii geotehnice il constituie furnizarea informatiilor necesare unei proiectari corespunzatoare si economice a lucrarilor de constructii, precizand urmatoarele elemente : succesiunea straturilor geologice ce alcatuiesc terenul de fundare si parametrii fizico-mecanici ai acestora in cuprinsul zonei active a fundatiilor; semnalarea unor conditii speciale ale amplasamentului sau a terenurilor dificile de fundare; conditiile hidrogeologice, stabilirea parametrilor de seismicitate si a adancimii de înghet a zonei cercetate; stabilirea categoriei geotehnice a lucrarii; recomandari privind proiectarea si executia imobilului, conditionata de caracteristicile terenului de fundare.

La solicitarea unui studiu geotehnic sunt necesare urmatoarele documente:
- date de tema furnizate de proiectantul constructiei (regim de inaltime, arie construita, caracteristici constructive, categorie de importanta, clasa de importanta);
- plan de incadrare in zona, plan de situatie ;
- copie dupa certificatul de urbanism.

Custom text
Powered by Google Talk Widget