Legislatie

Cum se obtine Certificatul de Urbanism ?

Certificatul de Urbanism in vederea construirii (CU) se obtine de la Primaria locala sau Consiliul Judetean (in functie de caz), Directia de Urbanism. CU contine regulile pe care trebuie sa le urmeze proiectantul pentru realizarea unei constructii pe terenul in cauza. Mai exact, CU stabileste anumiti parametri tehnici ai terenului (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii etc.), destinatii admise ale cladirii precum si avizele necesare pentru Autorizatia de Construire. Avizele necesare difera de la o zona la alta si de la un teren la altul. In mod curent, obtinerea Certificatului de Urbanism este o procedura simpla, ce poate fi urmata de proprietarul terenului. In anumite situatii este necesara intocmirea in prealabil a unui PUD si cere participarea unui proiectant (arhitect urbanist). Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism.
- cerere tip
- chitanta de achitare a taxei pentru certificatul de urbanism (copie);
- documentatii :
plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 )-1 exemplar;
plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500)- 2 exemplare;
memoriu de prezentare – 1 exemplar;
act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului – 1 exemplar; 

 

Ce este un D.T.A.C. ?

DTAC-ul este documentatia inimala necesara obtinerii autorizatiei de construire: Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Constructiei.

 

Ce este un P.U.D. ?

Planul Urbanistic de Detaliu sau PUD-ul stabileste norme la nivelul unei strazi, unei piete sau al unui grup de terenuri si este documentul care specifica parametrii in care se poate construi. PUD-ul este documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire. Daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG si PUZ. PUD-ul contine normele pe care trebuie sa le respecte o constructie intr-o anumita zona: inaltimea maxima, procentul din teren ocupat de constructie, coeficientul de ocupare a terenului, retragerile minime admise, destinatie (locuinte, birouri, comert, industrie etc.).

 

Ce este un P.U.Z. ?

Planul Urbanistic Zonal sau PUZ-ul stabileste norme mai detaliate decat PUG-ul, pentru o anumita zona a orasului. In Bucuresti, in prezent intreaga zona centrala, precum si zonele cu potential imobiliar sunt “acoperite” de PUZ-uri. PUZ-ul este si el un proiect complex, scump, care necesita studii diverse, avize si echipe de specialisti.

 

Ce este un P.U.G. ?

Planul Urbanistic General sau PUG-ul este un proiect deosebit de complex, care contine prevederi la scara intregului oras. Pentru Bucuresti, intocmirea PUG-ului a necesitat munca unor colective numeroase, timp de peste 10 ani, in domenii foarte variate (demografic, trafic, economic, istoric etc.). PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

 

Cand este necesara intocmirea unui PUZ sau PUD ?

PUD sau PUZ sunt solicitate in urmatoarele situatii:
- daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD sau PUZ deja aprobat;
- daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire, este necesara intocmirea unui PUD;
- daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUZ sau PUD existent si aprobat.
Solicitantul unui CU este obligat sa comande proiecte de urbanism necesare organelor de avizare, pe cheltuiala sa, insa beneficiarul acestor proiecte (PUZ, PUD) este administratia locala, indiferent de cine plateste intocmirea acestora.

 

Ce contine un D.T.A.C. ?

Piese scrise:

 • Lista si semnaturile proiectantilor;
 • Memorii pe specialitati:

- arhitectura;
- structura;
- instalatii;
- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
- amenajari exterioare si sistematizare verticala.

 • Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;
- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
- volumul constructiilor;
- procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

 • Studiul geotehnic;
 • Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de investitor;
 • Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism;
 • Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei;
 • Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant – avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare;
 • Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

 

Piese desenate:

 • Planuri generale;
 • Plan de incadrare in teritoriu;
 • Plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz;
 • Plan de situatie;
 • Planul privind constructiile subterane;
 • Planse pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii.

 

 

Afla mai multe >>

 

Custom text
Powered by Google Talk Widget